Våre produkter

 SINO CRACK

Sino-Crack 

er prisgunstig og effektivt sprengmørtel.

Produktet er enkelt å bruke.

Det er tillatt for alle å bruke det.

PRISER

Hente pris, inkl MVA

5kg kr 160

20kg kr 500

100kg kr 2200

200kg kr 4200

500kg kr 9500

1000kg kr 17000

Send gjerne en melding til frank@fmimport.no 

eller til mob: 911 96 684 

visst det er noe du lurer på

Mørtelen kan hentes i Lillesand etter avtale, 

alle dager i uken.

Dagtid, kveld eller helg. 

Vi kan også levere i 

nærområdet, eventuelt kan den sendes

Ta kontakt for pris på levering/sending.

Les mer om SINO CRACK i bunnen på siden.

 

SDS MAX bor

14mm X 500mm – 200kr

16mm X 500mm – 200kr

20mm X 505mm   – 200kr

20mm X 1000mm – 500kr

25mm X 505mm   – 230kr

25mm X 1000mm – 550kr

Meisel 400mmX22mm 130kr

SDS + bor

14mm X 460mm – 150kr

16mm X 460mm – 150kr

Fjellkiler

14mm x 125mm – 125kr

16mm x 125mm – 125kr

20mm x 190mm – 150kr

24mm x 190mm – 150kr

32mm x 270mm – 250kr

32mm x 400mm – 330kr

Borstenger HEX 22X108 

7 Grader kon

Lengde

200mm – 280kr

400mm – 380kr

600mm – 430kr

800mm – 450kr

1200mm – 570kr

1600mm – 650kr

2000mm – 800kr

2400mm – 1000kr

Borkroner- 7 grader kon

28mm – 230kr

30mm – 230kr

32mm – 250kr

34mm – 250kr

36mm – 270kr

38mm – 270kr

40mm – 290kr

45mm – 400kr

48mm – 500kr

Avslagerverktøy – 500kr

Serie 11 borstenger.

400mm (34mm) 600kr

800mm (34mm) 700kr

1600mm (33mm) 800kr

2400mm (32mm) 1100kr

Visp 80kr
Sino Crack Vinter
Sino Crack Helårs
Ekstra strikk til kiler 14-16-20-24 15kr/stk, 32mm 20kr/stk
Plaststrømpe
Sino Crack 1000kg 17000kr

OM SINO CRACK

SINO-CRACK gir full effekt innen 12-36 timer.

Leveres i pappkartong med 4 fuktsikre poser 

á 5 kg.

Borehull 30-60mm

Anbefalt borehull 38mm.

Ekspanderer opptil 600kg cm2, (38mm hull).

6000Ton/m2.

Ekspanderer opptil dobbel diameter.

Anbefalt avstand mellom hullene 6-12 x 

bordiameter

Blandingsforhold 1,5 liter vann pr 5 kg.

Temperaturområde -5 til +10°C, og 5 til 

+20°C(temperatur i fjellet)

Minimum anbefalt hulldybde 0,3-0,4m.

Max hull dybde 8m

                         Hulldiameter                          

30 mm   32 mm   34 mm   38 mm   40 mm   45 mm

 Forbruk pr. meter borehull     

1,1 kg    1,3 kg    1,5 kg    1,8 kg     2,0 kg     2,6 kg

Bruksområder: Utgraving av kjeller, sprekke 

stein/fjell/betong i hagen, lydløs sprengning, 

etc.

Supert til fjerning av en stein eller fjell som 

står i veien for garasjen eller inntil huset.

Brukerveiledning

Datablad

HUSK Å BRUKE HANSKER, STØVMASKE OG 

VERNEBRILLER

OG LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE

 

 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 

3, H335.

Merkingselementer. Faresymbol Signalord 

Fare

Inneholder: Kalsiumoksid.

H-setninger: H315 Irriterer huden. H318 Gir 

alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveier